Carlton Badminton

Voor deze website geldt nationaal en internationaal copyright.

Niets mag zonder toestemming worden gekopieerd en voor een ander doel worden gebruikt dan reclame voor Dunlop Sport en Carlton Badminton specifiek (tenzij dat op onderdelen nadrukkelijk wel is toegestaan, zie ook onder Copyright). Neem bij twijfel contact met ons op.


rechten en aansprakelijkheid

Alle rechten voorbehouden.
Dat geldt met name maar niet alleen voor de lay-out, kleurstelling, inhoud, werkwijze en interactiviteit van deze site en alle daarin opgenomen content en technische en tactische toepassingen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of het gebruik van informatie die op deze website staat, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat opzettelijkheid en/of grove nalatigheid kan worden verweten.


Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, mag van deze website niets zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechtmatige juridische eigenaar (te bereiken via 'Contact') worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele pagina ten behoeve van persoonlijk en niet bedrijfsmatig gebruik.

Alle op deze website getoonde logo's anders dan van Carlton/Dunlop zelf vallen onder de rechten van de betreffende eigenaar. Wanneer wij onbewust inbreuk hebben gemaakt op rechten van derden, stel ons op de hoogte. Wij zullen dit dan onmiddelijk corrigeren.
Wij respecteren uw privacy en zullen geen gegevens aan derden verstrekken.